Uchwała RM odrzucająca wnioski mieszkańców o zmianę w studium?

Mieszkańcy licznie, już jesienią 2015 roku złożyli wnioski o zmianę studium wskazując, iż nie chcą na terenie górzystym z pięknymi widokami lokalizowania strefy przemysłowej. Co na to Urząd Miejski? Otóż na najbliższej sesji Rady Miejskiej (29.08) będzie głosowana uchwała, która stwierdza, iż mimo olbrzymiego sprzeciwu mieszkańców nie przewiduje się zmiany studium. Czy to niechęć czy lekceważenie, oceńcie Państwo sami. Zrozumiałym jest, że trudno podjąć decyzję o przeznaczeniu tych terenów w całości pod zabudowę mieszkaniową, ale wzorem innych gmin i miast, choćby Jasienicy, Tychów, Krakowa można zdobyć się na wysiłek utworzenia tak zwanej „strefy niskoemisyjnej” zapewniającej bezpieczeństwo i zdrowie okolicznych mieszkańców, a jednocześnie wspierającej rozwój nowoczesnych technologii. Samo rozwinięcie słowa „usługi” w myśl definicji istniejącego Studium pozwala na usługi związane z rekreacją i wypoczynkiem mieszkańców (boiska, place zabaw, zieleń parkowa), a także drobne usługi biurowe (np. projektowe, prawnicze).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach mocno podkreślał, że plan zagospodarowania ma być spójny ze studium. Do tej pory mówiono nam, że nie możemy zmienić studium ustanawiając w omawianym obszarze np. terenów zielonych, bo istniejący plan zakłada strefę przemysłową. Jednak po piątkowym wyroku Sądu plan będzie unieważniony, warto zatem doskonalić zapisy Studium!

Mamy nadzieję, że radni zdecydują o ponownym przeanalizowaniu wniosków mieszkańców. Wszak Studium to zbiór potrzeb społeczeństwa, a ich oczekiwanie zostało wyrażone w kilkuset wnioskach. Jeśli kilkaset to za mało, opinię może wyrazić dalsza część mieszkańców.

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search