KATASTROFALNE SKUTKI STREFY PRZEMYSŁOWEJ REALNE!

Konieczne jest spotkanie mieszkańców. Proces mający na celu zmniejszenie uciążliwości strefy przemysłowej w Lipniku, prowadzony w sposób naganny przez urzędników miasta Bielska-Białej, zmierza do pogorszenia  sytuacji i nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. Jeśli nie nastąpi zdecydowana korekta tych działań, skutki uruchomienia pierwszych zakładów o wysokiej emisji zanieczyszczeń i uciążliwości będą katastrofalne i nieodwracalne nie tylko dla najbliższych sąsiadów, ale dla tysięcy mieszkańców wschodniej części Bielska-Białej i Małych Kóz.  Rośnie realne zagrożenie, aby w ramach strefy przemysłowej w Lipniku, mogły powstać zakłady, które właśnie tu mogą oddziaływać na otoczenie, emitując toksyny, chemiczne zanieczyszczenia powietrza, pyły, smród, hałas oraz inne substancje bezpośrednio i pośrednio zabijające nas i otoczenie.

Nie zgadzamy się na to i dlatego, na prośbę mieszkańców, organizujemy spotkanie, które odbędzie się w siedzibie Rady Osiedla Lipnik 26 stycznia 2017 o godz.19:00, przy ulicy Podgórnej 29 (Dom Kultury). Spotkanie ma na celu uświadomienie katastrofalnych konsekwencji strefy przemysłowej oraz wypracowanie propozycji zdecydowanych działań zgodnych z wolą mieszkańców. Zreferujemy na jakim obecnie etapie są interwencje podjęte przez zaalarmowanego Wojewodę Śląskiego, wójta Kóz, a także posłów i senatorów.

Obecny stan sytuacji oceniamy jako bardzo zły! Uważamy, że bez zdecydowanych i realnych decyzji władz, które muszą zostać podjęte w ciągu kilku miesięcy, istnieje ogromne ryzyko, że nie będzie można  skutecznie chronić  zdrowia, praw i majątku tysięcy rodzin. W tej chwili ważne jest, aby każdy mieszkaniec: miał świadomość sytuacji, wyraził swoją opinię, a także fizycznie włączył się w działania w  obliczu tej potencjalnej katastrofy.  Dlatego istotny jest udział zarówno sąsiadów strefy, jak i wszystkich tych, którym zależy na przyszłości miasta Bielska-Białej. O spotkaniu zostali poinformowani przedstawiciele mediów oraz lokalni radni.

Przyjdźcie na spotkanie 26 stycznia – działamy razem!!!

Szerszy opis zagrożeń strefy przemysłowej znajduje się w załączonej ulotce i na stronie Stowarzyszenia Atmosfera. Pobierz informację tutaj. W ulotce m.in.:

  • Czym grozi powstanie Strefy Przemysłowej w Lipniku? ·Jakie niesie to konsekwencje? ·Skąd obawa, że zostaniemy pozostawieni sami sobie? ·Jak obronić naszą przyszłość? ·Co możemy zrobić?

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search