Boisko nasze wspólne dobro – zasady użytkowania

Nowopowstałe boisko przy ulicy ks. Brzóski jest naszym społecznym dobrem. Abyśmy mogli cieszyć się nim jak najdłużej pilnujmy sami aby były na nim przestrzegane zasady bezpieczeństwa i porządku. Pełna treść regulaminu znajduje się tutaj

Najważniejsze zasady to:

  • Boisko jest ogólnodostępne i bezpłatne, dostępne od 8:00 do 21:00 (lub do zmroku).
  • Po nawierzchni należy poruszać się w obuwiu czystym (bez błota) na płaskiej podeszwie (bez korków).
  • Rowery, rolki, śmieci, zwierzęta, szklane przedmioty i papierosy mają pozostać poza ogrodzeniem - są kosze, będą stojaki na rowery.
  • Administratorem obiektu jest BBOSiR i do niego należy zgłaszać usterki i sprawy porządkowe.
  • W obrębie boiska i placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia, używania słów wulgarnych i zakłócania porządku.

Teren jest systematycznie monitorowany przez straż miejską, której należy bezzwłocznie zgłaszać zakłócenia na nr tel 33 8228114, alarmowo 986 lub 996 lub 112. 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search