BO na 2017 - roczne opóźnienia realizacji

Z niepokojem obserwowaliśmy jak mija rok, a realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 zlokalizowanych w Lipniku nie następowała. Dotyczy to zarówno projektu osiedlowego zakładającego doposażenie placu zabaw "Pod Gaikami" w kolejne elementy zabawowe oraz urządzenia fitness, jak i projektu ogólnomiejskiego mającego na celu odbudowę leśnego amfiteatru rejonie ulicy Polnej. Mając na uwadze doświadczenia lat ubiegłych autorzy projektów od początku roku zabiegali o sprawne przygotowanie inwestycji. Niestety oba projekty nie zostaną zrealizowane w zakładanym 2017 roku.

W imieniu autorów projektów i mieszkańców, którzy głosowali na te projekty radna Barbara Waluś złożyła już dwie interpelacje na sesji Rady Miejskiej pytając o powody opóźnienia i przede wszystkim zabiegając o przesunięcie kwot na sfinansowanie tych inwestycji do budżetu miasta na rok 2018.      

Niestety w odpowiedzi na pierwszą interpelację urząd nie podał informacji czy kwoty te zostaną przesunięte na rok 2018.

Sprostowania wymaga informacja podana w odpowiedzi z UM, jakoby powodem opóźnienia w realizacji projektu osiedlowego był kontakt z autorem projektu dopiero w lipcu. Faktycznie autorka projektu już od stycznia zabiegała o ustalenia dotyczące rozpoczęcia realizacji. Szkoda, że wówczas urząd nie był gotowy do działania... 

 

Pytanie o zapewnienie finansowania projektów zostało powtórzone w drugiej interpelacji. W ustnej odpowiedzi prezydent już podczas sesji zapewnił, że wszystkie projekty zostaną wykonane w roku kolejnym.

Czekamy na pisemną odpowiedź.

Szczególnie zaś czekamy na sprawną realizację tych projektów, będących wyrazem naszych potrzeb obywatelskich.

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search