Kruszarnia - trwa procedura urzędowa wydania zgody

Na prośbę UM ponownie zamieszczamy link do obwieszczeń o trwającym prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, w związku z przedłożeniem przez inwestora wyjaśnień i uzupełnień do raportu dotyczącego kruszenia kamienia naturalnego przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej.

Dla Lipnika postępowanie to oznacza, że inwestor nadal ubiega się o zgodę z UM na wybudowanie przy ul. Krakowskiej kruszarni.

Każdy mieszkaniec może zapoznać się z dokumentami w Urzędzie Miasta i złożyć uwagi na piśmie w terminie do 28 czerwca 2018 roku. 

Niestety uzupełnienie inwestora nadal nie wyjaśnia kilku niejednoznacznych kwestii, a tłumaczenie "omyłką pisarską" istotnych zapisów budzi zaniepokojenie.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją udostępnioną w UM. Szczegóły w pismach:

 

 

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search