Batalia o Lipnik trwa!

Mieszkańcy składają ponad 4 000 wniosków do UM w sprawie strefy przemysłowej, jest petycja do Prezydenta sprzeciwiająca się kruszarni oraz wniosek o zmianę studium, a także sonda o wygląd dzielnicy. Wszystko to po ostatnim spotkaniu mieszkańców podczas Rady Osiedla Lipnik.

W miniony wtorek (26 września) w Domu Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców. Przybyło około 150 osób, a temat związany był ze strefą przemysłową. Sprawa nabrała tempa po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który w sierpniu orzekł, iż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ustanawiający strefę przemysłową w Lipniku jest nieważny. Sąd dopatrzył się uchybień w samym planie, jak również podkreślił jego niezgodność ze studium (dokumentem nadrzędnym). Mieszkańcy dzielnicy nie poczuli jednak ulgi, a to za sprawą prowadzonej mimo wyroku, przez Urząd Miejski procedury zmiany planu. Na spotkaniu przedstawiono sytuację, która wydaje się być skomplikowana. Urząd Miejski prowadzi procedurę zmiany planu, który został unieważniony. Wyrok jest nieprawomocny i jeśli władze miasta zdecydują się na odwołanie do Sądu to czas do uprawomocnienia się wyroku znacznie się wydłuży. Lipniczanie nie czują ulgi także za sprawą nowego wniosku o wydanie uwarunkowań środowiskowych na budowę  kruszarni, który został złożony do UM przez inwestora również w sierpniu.

Na zebranie licznie przyniesiono wnioski, które mieszkańcy składali w ramach prowadzonych postępowań. W czwartek (28 września) minął termin złożenia uwag do zmiany planu. Po raz kolejny możemy z dumą mówić o dużym zaangażowaniu. Według szacunków Rady Osiedla do UM wpłynęło ok 4300 wniosków w sprawie strefy przemysłowej. Tutaj należą się ogromne podziękowania dla samych mieszkańców, którzy osobiście starali się dotrzeć z informacją do jak największej ilości osób. W szczególności podziękowania należą się mieszkańcom okolic Wróblowic, ulicy Krakowskiej i ulicy Krańcowej.

Co ważne, nadal można składać wniosek o zmianę studium. Im szybciej tym lepiej!

Na zebraniu, Radny Adam Wykręt oznajmił, iż otrzymał deklarację od zastępcy prezydenta miasta Przemysława Kamińskiego, że urząd nie zamierza wnosić o kasację wyroku Sądu w Gliwicach oraz, że przystąpi do sporządzenia nowego planu w krótkim czasie. Za około 30 dni, okaże się, czy te złożone deklaracje znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Taki stan rzeczy podkreśla wagę wniosków o zmianę studium, bo nowy plan będzie sporządzany właśnie o ten dokument.

Mieszkańcy mają świadomość, iż to nie koniec walki o lepszą przyszłość dla dzielnicy, dlatego padła propozycja złożenia petycji do Prezydenta wyrażająca sprzeciw budowy kruszarni i innych ponadnormatywnych przedsiębiorstw w rejonie oraz wniosek o stosowne zapisy w studium i MPZP. Podpis pod petycją można złożyć przez Internet lub na udostępnionym druku. Aby podpisać petycję przez internet kliknij link do petycji on-line.

Mieszkańcy żądali aby złożyć zawiadomienie do prokuratury ze względu na niejasny przebieg wydawania opinii urzędowych do wniosku o wydanie uwarunkowań środowiskowych na budowę  kruszarni.

Mieszkańcy od początku mówili NIE strefie przemysłowej, jednak tak piękne tereny wymagają zastanowienia się nad tym co powinno powstać na tym obszarze. Padła propozycja zebrania opinii mieszkańców w formie sondy jakie przeznaczenia miałyby te tereny po zmianie studium i MPZP. Rada Osiedla wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców umieszcza taką sondę na swojej stronie. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii - kliknij link do ankiety on-line.

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search