Dyskusyjne terminy etapu wyłożenia do wglądu projektu zmian w MPZP

Od 25.08.2017 Urząd Miejski zaplanował trzytygodniowy okres "wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmian MPZP" dla tzw. strefy przemysłowej w Lipniku. Jednocześnie na 31.08 urząd wyznaczył w ratuszu spotkanie z mieszkańcami - tzw ”dyskusję publiczną”. Zgodnie z procedurą to czas kiedy urzędnicy publikują propozycję zmian w planie udostępniając dokumentację w urzędzie i wówczas każdy zainteresowany może wnieść swoje uwagi na piśmie.

Oficjalne zawiadomienie z UM tutaj: 

RO Lipnik uznała jednak, że okres urlopów letnich jest bardzo niekorzystny dla licznego udziału mieszkańców w tym etapie. Dlatego wystosowaliśmy wniosek o przesunięcie całego procesu o jeden tydzień, kiedy to będzie już po wakacjach.

Proponujemy następujące terminy:
od 4 do 25 września – wyłożenie do publicznego wglądu,
do 2 października – termin na składanie uwag,
14 września godzina 19:00 w Domu Kultury Lipnik - dyskusja publiczna.
Jako, że omawiany MPZP dotyczy w dużej mierze mieszkańców Lipnika, ponownie nalegamy aby zaplanowana dyskusja publiczna odbyła się w siedzibie Rady Osiedla Lipnik – jako jednostce pomocniczej miasta , gdzie mieszkańcy już wielokrotnie i bardzo licznie spotykali się w tej sprawie. Proponujemy również aby godzina spotkania była poza czasem kiedy mieszkańcy są w pracy. Oczekujemy na odpowiedź z UM.

wniosek do UM tutaj:

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search