Deklaracja parlamentarzystów i władz województwa wsparcia sprzeciwu dla strefy przemysłowej w Lipniku

W związku z impasem w rozmowach z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, zostaliśmy zobligowani przez mieszkańców do przedstawienia sytuacji potęgującego się problemu stworzenia terenów przemysłowych w podgórskiej części Bielska-Białej reprezentującym nas posłom, senatorom, radnym Sejmiku Wojewódzkiego oraz władzom Urzędu Województwa Śląskiego.

W dniu 5 grudnia odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli społeczności lokalnej z licznie przybyłymi posłami, radnymi sejmiku, a także wicewojewodą i kierownictwem Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z nałożeniem się w tym dniu dwóch innych wizyt rządowych w Bielsku-Białej pani premier i wicepremiera cześć zaproszonych oddelegowało w swoim imieniu przedstawicieli.

Rzeczowo przedstawiliśmy zaproszonym nasze zastrzeżenia merytoryczno-prawne oraz obawy i oczekiwania społeczne. W kalendarium omówiliśmy blisko dwu letni czas próby dialogu z władzami miasta, kończący się twardym stanowiskiem władz odrzucającym nasze zastrzeżenia.  W naszej opinii taki tok kontynuowania procesu zmiany MPZP przez władze miasta, w konsekwencji doprowadzi do pogorszenia zamiast polepszenia sytuacji mieszkańców. Jednym z oburzających przykładów może być np. fakt, że UM zamiast ograniczać strefę przemysłu dąży do POWIĘKSZENIA OBSZARU NA KTÓRYM, MOŻNA BYŁOBY PRZETWARZAĆ ODPADY! Przykładów jest więcej. Głównym argumentem podnoszonym przez władze miasta jest widmo wysokich odszkodowań dla potencjalnych inwestorów. Dzisiaj oficjalnie wiemy o tylko jednym inwestorze. Jedocześnie władze miasta pomijają utratę wartości nieruchomości wokół strefy, która już miała swoje miejsce ze względu na oddziaływanie ZGO i lekceważą dalszą utratę wartości kilkuset nieruchomości w przypadku uruchomienia instalacji znacząco oddziaływujących na środowisko w obszarze strefy. 

Jak poinformował nas wicewojewoda, istotnych zastrzeżeń formalno-prawnych w stosunku do MPZP dopatrzył się również urząd wojewódzki, i w związku z tym w październiku wszczął procedurę zaskarżenia planu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co z kolei wywołało zdziwienie obecnych na spotkaniu, dlaczego Urząd Miejski nie podał tego faktu do  informacji publicznej, nie informując nawet członków Rady Miejskiej, do których korespondencja była skierowana.

Parlamentarzyści zgodnie przyznali, że słuszne są argumenty wskazujące na brak zasadności aby w podstokowym obszarze lokalizować przemysł i to jeszcze ponadnormatywny. Wyrazili swoje oburzenie ułomnością procesu konsultacyjnego oraz nieskutecznym wysłuchaniem potrzeb mieszkańców, na rzecz których urząd powinien budować wizję rozwoju miasta. Po analizie studium rozwoju miasta, wskazanych tam celach priorytetowych, a w szczególności po wsłuchaniu się w głos kilku tysięcy osób sprzeciwiających się strefie przemysłowej w Lipniku, wszyscy zgromadzeni goście zadeklarowali osobiste wsparcie by teren ten został przekształcony zgodnie z wolą mieszkańców.

W efekcie spotkania, w gronie składającym się z przedstawicieli wszystkich opcji politycznych ma dojść do spotkania z inicjatywy parlamentarzystów z władzami miasta i reprezentantami mieszkańców, w celu opracowania sposobu na wyjście z impasu.

W zał. informacja zaprezentowana na spotkaniu oraz lista zaproszonych gości.

  1. lista zaproszonych gości - tutaj 
  2. prezentacja stan na 05.12.2016 - tutaj

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search