Rozpoczyna się proces zmiany MPZP obejmującego obszar strefy przemysłowej

Z-ca prezydenta Przemysław Kamiński, wypowiadając się w imieniu władz miasta Bielska-Białej, kategorycznie odrzucił ponowną propozycję aby UM przychylił się do procedury przystąpienia do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wg zakresu określonego w piśmie z dnia 28.12.2015, doprecyzowującym petycję mieszkańców.

 

W tej sytuacji członkowie Rady Osiedla, reprezentujący mieszkańców, otrzymali od władz miasta zapewnienie, że procedura zmiany MPZP obejmie swym zakresem prace polegające m.in. na:

- wykluczeniu możliwości lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko, oraz

- wykluczeniu przedsięwzięć z listy potencjalnie oddziaływujących na środowisko (w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z późniejszymi zmianami).

Wg deklaracji vice prezydenta, podanie w uzasadnieniu uchwały zakresu zmian dotyczących przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko, nie ogranicza możliwości aby w drodze konsultacji składane były wnioski w szerszym zakresie tematycznym. Terytorialnie zasięg prowadzonych zmian, na wniosek członków RO, został poszerzony o dodatkowe tereny w stosunku do pierwotnej propozycji UM.

Dla Lipnika oznacza to, że zgodnie z podjętą dziś decyzją Rady Miejskiej, Urząd Miejski przystępuje do procedury sporządzenia zmian w MPZP, w odpowiedzi na sprzeciw dla strefy przemysłowej. Czekają nas konsultacje, podczas których będzie można składać wnioski. Wg deklaracji z-cy prezydenta procedura zmiany zapisów w MPZP ma szansę zakończyć się w ciągu 12 miesięcy.

W związku z tym, że plan nie może być sprzeczny ze studium, które niestety nie jest korzystne dla Lipnika, liczymy na dalsze zaangażowanie mieszkańców w żmudny proces ustalania ostatecznych zapisów planu. Mamy nadzieję, ze dojdzie do rzeczywistych konsultacji i ustanowienia zapisów w MPZP zapewniających zabezpieczenie warunków adekwatnych dla podgórskiej dzielnicy mieszkaniowej.  

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search