Uchwały RM dotyczące strefy przemysłowej w Lipniku

Dla uporządkowania, podajemy linki do obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) oraz rozpatrywanych zmian, dla terenu gdzie zaplanowano strefę przemysłową. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

1) obecnie obowiązujący MPZP z 25.09.2012 - pobierz pismo tutaj
2) projekt uchwały wnoszącej o fragmentaryczne zmiany obecnie obowiązującego MPZP – w minimalnym zakresie odpowiada to wnioskom z Petycji mieszkańcówpobierz pismo tutaj
3) projekt uchwały wnoszącej o przystąpienie do sporządzenia MPZP od nowa, z uwzględnieniem konsultacji społecznych dla całego zakresu obecnego planu - – w pełnym zakresie odpowiada to wnioskom z Petycji mieszkańców pobierz pismo tutaj

Oba projekty uchwał zostały zgłoszone do porządku obrad sesji Rady Miejskiej 26.04.2016. 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search