Remonty drogowe w Lipniku – perspektywy

Jednym z głównych tematów podczas zebrania sprawozdawczego były pytania o perspektywy remontów dróg w Lipniku. Przedstawiamy informacje uzyskane podczas dyskusji z przedstawicielami MZD i urzędu miejskiego w dniu 1 marca 2018. Niestety przebudowa ulicy Krakowskiej nie dość że obciąży nieuniknionymi objazdami lokalne drogi Lipnika, to jeszcze wpłynie na opóźnienie tak bardzo nam potrzebnych remontów ulicy Polnej oraz odzyskania połączenia wyjazdu na ul. Krakowską ulicami Podgórną i Krzyżową. Mamy nadzieję, że na czas remontów da się zabezpieczyć ruch na drogach w naszej dzielnicy i ostatecznie wykonać niezbędne inwestycje.   

1.      REMONT KRAKOWSKIEJ

Droga po przebudowie będzie m.in. wyposażona na głównych skrzyżowaniach w dodatkowe pasy do skrętu w lewo, zatoczki dla autobusów i wyspy dla pieszych. Niestety przejścia dla pieszych nie będą wyposażone w wymuszoną sygnalizację świetlną, mimo złożonego przez nas pisma do Komisji Bezpieczeństwa i protestów mieszkańców. Szczegółowe plany znajdują się tutaj http://www.mzd.home.pl/index.php?str=10&idk=34&idm opis i dyskusja tutaj http://www.inwestycje.blog.bielsko.pl/blog_news,5280.html

Obecnie trwa rozstrzygniecie przetargu na wykonanie robót. Zostały otwarte oferty. Zakończenie procedury, gdzie zostanie wybrany wykonawca może potrwać do kwietnia, lub maja. Firmy, które biorą udział w przetargu to: Eurovia, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów i   Strabag. Od momentu podpisania umowy, wykonawca ma 18 miesięcy na wykonanie zadania przebudowy ul. Krakowskiej.

Planowany objazd:

Poza ul. Polną, która nie ma odpowiedniej podbudowy, aby przyjąć ciężar objazdu, w pobliżu nie ma innej alternatywy jedynie odległa ul. Witosa.

Dlatego w obawie o bezpieczeństwo na ulicy Polnej już w zeszłym roku odbyły się dwa spotkania z urzędnikami. Pierwsze w UM 22.06.2017, drugie w MZD 29.06.2017. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Miasta, Policji, Straży Miejskiej, MZD, MZK, Radni i przedstawiciele Rad Osiedla Biała Krakowska i Naszej. Spotkania miały na celu wypracowanie możliwości przy objeździe remontowanej ul. Krakowskiej. Podstawowe problemy, to: ruch ciężarowy, dojazd do ZGO i SUEZ, bezpieczeństwo pieszych, przejazd autobusów.

Wypracowany sposób objazdu, to tak nazwane minimum ze względów bezpieczeństwa, które było zamieszczone w przetargu:

 Ruch na ul. Polnej:

- Ruch w jednym kierunku od cmentarza do ul Krakowskiej w stronę Kóz

- Wydzielony na jezdni pas dla pieszych, ograniczony betonowymi zaporami.

- Zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych, poza autobusami i Suez.

- Od cmentarza do centrum Lipnika ruch w obu kierunkach

Na tej drodze zostały poczynione prace, aby usprawnić to zadanie:

- W górnej części zostały wymienione nakładki drogi na uszkodzonych fragmentach drogi

- W dolnej części Polnej z lewej strony drogi w kierunku i do cmentarza, rów został wyposażony w rurę, przysypany i w ten sposób stał się chodnik.

 Ruch na ul. Krakowskiej:

- Ruch w jednym kierunku, do miasta

- Wahadła w trzech miejscach: od początku budowy ze strony Kóz do ul. Polnej, od wjazdu do ZGO do węzła z S1, i od Łukasińskiego do ul Lwowskiej.

2.      WYJAZD NA KRAKOWSKĄ, Krzyżowa, Ptasia, Jastrzębia, Sokola, Sikorek, Szczygłów

 ul. Krzyżowa połączenie z Krakowską

Zgodnie z projektem ulica Krzyżowa miałaby przebiegać pod ulicą Krakowską w tunelu i włączyć się w nią po zatoczeniu lekkiego łuku naprzeciw ulicy Podgórnej. Dzięki czemu odzyskalibyśmy przyzwoity wyjazd z dzielnicy. Inwestycja ta jednak byłaby trudna do przeprowadzenia jedocześnie z remontem ul. Krakowskiej gdyż będzie częściowo stanowiła objazd na czas remontu Krakowskiej. Dodatkowo występuje komplikacja w postaci ograniczenia ingerencji w odcinek ul. Krakowskiej w miejscu włączenia się w nią naprzeciw ul. Podgórnej, gdyż będzie tu obowiązywał 5 letni okres gwarancji i zakaz takich prac na Krakowskiej. Dlatego najlepiej byłoby aby albo wpust na tym odcinku wykonano przed rozpoczęciem Krakowskiej albo dodano to do zakresu remontu Krakowskiej. Natomiast w budżecie miasta na rok 2018, ani w prognozie wieloletniej nie ma zaplanowanych pieniędzy na tą inwestycję.

Obecnie: W grudniu pojawiły się dwa Obwieszczenia Prezydenta Miasta o decyzji z rygorem natychmiastowym o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa ul. Krzyżowej". Są tam ujęte informację o tym, na których działkach będzie realizowane zadanie, które działki zostaną przejęte, podziale działek i zakresie inwestycji.

Kanalizacja - Ptasia, Jastrzębia, Sokola, Sikorek, Szczygłów

W tym roku na powyższych ulicach będzie remontowana i rozbudowywana kanalizacja. Jej remont ma się zakończyć najpóźniej 30 września tego roku. Są ustalenia z MZD organizacji ruchu na tych drogach, również biorąc pod uwagę remont Krakowskiej. Prace nie obejmują budowy kanalizacji deszczowej. Drogi będą pokryte nawierzchnią asfaltową, poza ul. Ptasią, do momentu, kiedy będzie wyposażona w kanalizację deszczową.

ul. Podgórna

Prace na tej drodze będą wykonywane w ramach połączenia z Krakowską. Kanalizacja na tej ulicy będzie wykonywana po zakończeniu prac na ul. Krakowskiej.

3.      Lipnicka- przedłużenie (pętla autobusowa)

Inwestycja ma obejmować wykonanie nowej pętli autobusowej w rejonie wiaduktu przy OSP oraz zagospodarowanie ryneczku po przeniesieniu przystanku sprzed domu kultury.

Obecnie: Pojawiło się obwieszczenie Prezydenta o decyzji z rygorem natychmiastowym o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Przedłużenie ul. Lipnickiej w Bielsku Białej". Są tam zawarte informacje o działkach, które będą objęte inwestycją, ich podziałem i które działki, lub ich części zostaną przejęte pod inwestycje. Natomiast w budżecie miasta na rok 2018, ani w prognozie wieloletniej nie ma zaplanowanych pieniędzy na tą inwestycję.

4.      Rozbudowa ul. Polnej

Remont ulicy Polnej został wreszcie ponownie ujęty w prognozie wieloletniej. I etap zakłada prace projektowe. Remont musi być poprzedzony zakończeniem przebudowy ulicy Krakowskiej, dla której będzie ona stanowiła objazd.

Obecnie: przygotowanie dokumentacji jest uwzględnione w planie postępowań MZD o udzielenie zamówień na rok 2018. W roku 2018 na etap przygotowawczy zaplanowano 50 tyś.zł. W 2019 roku  400 tyś.zł.

5.      Przedłużenie Liliowej w kierunku Grabowej. 

Pismo złożone przez naszą radę 13.03.2017 do Urzędu Gospodarki Miejskiej z wnioskiem o przedłużenie i naprawę tego odcinka - zaginęło. Właścicielka posesji leżącej na wymienionym sięgaczu, ponownie złożyła odpowiednie pismo. Po konsultacji z Urzędnikiem powyższego biura, dostaliśmy informację o tym, że połączenie będzie realizowane.

 6.      Ścieżka dla pieszych pod wiaduktem

 Wreszcie zostanie wykonana ścieżka dla pieszych pod wiaduktem od OSP w kierunku parkingu przed kościołem przy ul. Polnej.

Obecnie: Posiadamy obwieszczenie Prezydenta, w którym zawiadamia się zostało wszczęte postępowanie. Na przełomie roku zapoznaliśmy się z koncepcją przejścia pod wiaduktem, wykonanym przez biuro Mila Projekt. Projekt wraz z innymi uzgodnieniami, powinien być gotowy do końca kwietnia. W budżecie miasta są zaplanowane pieniądze na ten cel, tj. 100 tyś. zł. gdyż jest to zadanie wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego dla osiedla Lipnik na rok 2018.  

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search