Przebudowa ulicy Krakowskiej – szczegółowe plany

W dniu 20 kwietnia, w ramach zebrania Rady Osiedla Lipnik, odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców dotyczące realizacji przebudowy ulicy Krakowskiej. Obecni przedstawiciele MZD przedstawili zakres oraz wstępną organizację prac. Niestety ze względu na  nieobecność zaproszonego przedstawiciela urzędu miejskiego część kwestii nadal nie zostało wyjaśnionych.

Najważniejsze informacje dot. przebudowy:

 • Przebudowa dotyczy 5 kilometrowego odcinka ulicy Krakowskiej od ulicy Żywieckiej do granicy Bielska-Białej
 • Przewidywany efekt przebudowy:
  • jezdnia dwukierunkowa szerokości  7 m
  • dodatkowe pasy do skrętu w lewo
  • chodniki po dwóch stronach jezdni
  • zatoczki autobusowe i wiaty
  • przejścia dla pieszych z wyspą (azylem) oraz sygnalizacją świetlną (żółty pulsujący)
 • Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec 2017 roku. Obecnie nastąpi ogłoszenie przetargu na wykonanie przebudowy i od tego etapu uzależniony jest głównie termin rozpoczęcia prac.
 • Przewiduje się, że prace potrwają około 1,5 roku, licząc od zakończenia procedury przetargowej
 • Ulica Krakowska na czas przebudowy będzie przejezdna ale z odcinkowym wyłączeniem ruchu w jednym kierunku, tzw. Wahadło -  przy założeniu, że wahadło nie może być dłuższe niż 200 metrów, i nie wystąpi więcej niż 1 wahadło na 1 kilometr.

Szczegółowe projekty do pobrania ze strony MZD - tutaj

Najważniejszą z problematycznych kwestii okołoinwestycyjnych jest przewidywany wzmożony ruch samochodowy po równoległej ulicy Polnej. Już obecnie, ze względu na to, że to kręta i wąska droga, dodatkowo bez chodników i poboczy należy ona do bardzo niebezpiecznych miejsc, a trasą tą porusza się bardzo dużo samochodów i pieszych w kierunku centrum dzielnicy w tym do szkoły. W najbliższych tygodniach zaplanowano kolejne spotkanie mające na celu opracowanie propozycji działań zapewniających  bezpieczeństwo poruszania się po ulicy Polnej, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszych. Mieszkańcy wnioskowali aby to robocze spotkanie przygotował MZD wraz z zaangażowaniem reprezentanta prezydenta oraz innych kompetentnych jednostek miejskich i służb takich jak Policja czy też MZK, tak aby omówić kompleksowo wszelkie możliwości organizacji ruchu, a także źródła finasowania. 

Zgłoszone wnioski i niewyjaśnione zapytania ze spotkania zostaną przekazane na piśmie do MZD. 

20 04 krakowska

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

 • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search