MPZP w dolinie potoku Niwka

BRM informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego zakaz zabudowy dla obszarów położonych w dolinie rzeki Niwki (w rejonie ul. Żeleńskiego i Odrzańskiej). Wnioski można składać do 6 grudnia. 

szczegóły w komunikacie - kliknij TUTAJ

Głównym celem proponowanego planu jest ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów zielonych oraz zachowanie korytarzy ekologicznych dolin rzecznych, poprzez ustalenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, a w szczególności poprzez ustanowienie zakazu zabudowy. Ochrona terenów zielonych przed zabudową jest podstawą zachowania prawidłowych warunków dla przewietrzania miasta, czystości powietrza i walorów krajobrazowych miasta. Powyższy cel jest zgodny z wytycznymi wynikającymi z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bielska-Białej na lata 2017-2020 oraz z Programem Ochrony Powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search