Prawie 2 500 podpisów pod złożoną Petycją

W dniu 25.10 została złożona petycja do Prezydenta Jacka Krywulta. Apel w zaledwie 3 tygodnie został podpisany osobiście przez aż 2449 osób, a popierany publicznie przez tysiące osób zatroskanych o dalsze losy terenów położonych w okolicy obszaru gdzie w miejskich opracowaniach planistycznych przewiduje się dopuszczanie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko. Nieustannie występuje pilna konieczność zabezpieczenia podgórskich rejonów Bielaka-Białej, poprzez wyeliminowanie  możliwości lokalizacji ww przedsięwzięć oraz zmianę planów przeznaczenia tego obszaru z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb mieszańców.

Petycja to kolejna forma głosu mieszkańców, który ponownie woła o: niewnoszenie odwołania od wyroku sądu, zawieszenie postępowań starających się o wybudowanie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (w tym kruszarnia), wprowadzenie zmian w studium, opracowanie nowego miejscowego planuSzczegółowe wnioski wraz z uzasadnieniem przedstawia Petycja

Mieszkańcy wierzą, że głos tysięcy osób zostanie wysłuchany i wspólnie unikniemy zniszczenia turystycznego potencjału tej części miasta Bielska-Białej i zagrożenia życia oraz zdrowia kilku tysięcy mieszkańców Lipnika, Hałcnowa i sąsiednich Kóz. Mieszkańców, którzy wybrali to miejsce na swoje życie w otoczeniu zieleni i przyrody. To głos ludzi, którzy ciągle wierzą, że włodarze miasta dbają o nich, chcą ich dobra i są razem z nimi. A nie przeciw nim.

Troska o tereny w tej części miasta po raz kolejny została wyrażona przez tysiące osób. Są to osoby zarówno z okolic Lipnika jak i dalszych części Bielska-Białej. Wiele osób ze zdziwieniem przyjmowało informację o planach zlokalizowania przemysłu w podgórskich terenach i następnie osoby te krytykowały ten plan przyłączając się do sprzeciwu. Za Państwa inicjatywy i zaangażowanie serdecznie w imieniu zatroskanych tą sprawą dziękujemy.     

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Tak więc czekamy na odpowiedź z urzędu, a szczegónie związane z nią działania w zakresie zmiany dokumentów planistycznych takich jak studium i miejscowy plan. 

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search