Wystąpienia mieszkańców na sesji Rady Miejskiej - strefa przemysłowa

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 lutego br., mieszkanka Bielska-Białej zabrała głos zapytując jak długo, ona i blisko 400 osób, mają jeszcze czekać na odpowiedź z Urzędu Miejskiego na wnioski złożone 17 miesięcy temu!

 
Wnioski dotyczyły zmian w studium miasta, związanych z obawą czy przyjęty w studium kierunek rozwoju miasta nastawiony na turystykę i rekreację obszarów położonych pod górami nie jest zagrożony?
 
Można zapoznać się z tekstem wystąpienia oraz wspomnianym wnioskiem z września 2015 roku. pobierz tutaj: wystąpienie luty, wniosek

Relacja video z sesji, na której sa również odpowiedzi urzędników tutaj, na osi czasu od ok 3h22 minuty


Na styczniowej sesji Rady Miejskiej kolejny sąsiad strefy przemysłowej, w imieniu własnym i mieszkańców wyraził swój sprzeciw dla przedsięwzięć mogących oddziaływać ponadnormatywnie na obszary w okolicy Lipnika. Jednocześnie, osobiście, wręczył pisemne zaproszenie do spotkań w Lipniku dla wiceprezydenta Przemysława Kamińskiego, aby nie było już wątpliwości czy mieszkańcy są otwarci na dialog czy nie.

Przypominamy, ze na grudniowej sesji również zabrała głos mieszkanka Lipnika, składając sprzeciw dla strefy przemysłowej i apelując o konstruktywne spotkanie i rzeczowe analizy sytuacji. Odpowiedź na pytania z sesji grudniowej wpłynęły po sesji styczniowej. Jednak nie odpowiedziano na apel o spotkanie.

Dziękujemy za udział mieszkańców w sesjach. W załączniku treści obu wystąpień.
sesja styczeń 2017 - treść tutaj 
sesja grudzień 2016 - treść tutaj 

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search