Teren przemysłowy: termin odpowiedzi na petycję przesunięty na 31.03.2016

Na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Miejskiego informujemy, iż prezydent zdecydował o przesunięciu terminu przysługującego na odpowiedź na petycję wyrażającą sprzeciw dla terenów przemysłowych przy ulicy Krakowskiej. Zgodnie z ustawą o petycjach odpowiedź powinna być udzielona do 3 miesięcy, czyli do 29 stycznia 2016 roku. Wyjątkowo termin ten może zostać przedłużony, jeśli wystąpią okoliczności niezależne od adresata petycji, uniemożliwiające rozpatrzenie petycji w terminie podstawowym. W uzasadnieniu czytamy, iż w konsekwencji złożenia przez reprezentantów mieszkańców pisma zawierającego propozycje szczegółowych zagadnień, Urząd jest zmuszony do wykonania dodatkowych analiz i oszacowań. Nadmieniamy, iż do złożenia ww. pisma mieszkańcy byli namawiani podczas spotkań z reprezentantami Ratusza. Kolejny graniczny termin odpowiedzi został ustalony na 31.03.2016r.

Wyjaśnienie to jest zadziwiające, gdyż od momentu złożenia petycji, zarówno podczas rozmów, oficjalnych wystąpień i dyskusji, włączając przywołane pismo, strona składająca petycję wnioskuje niezmiennie o ten sam efekt i niezrozumiałym jest dlaczego wspomniane analizy i oszacowania nie mogły być wykonane w czasie ustawowych 3 miesięcy.

w załączeniu:

pismo UM o przedłużeniu terminu - do pobrania
pismo mieszkańców z 30.12.2016r.- do pobrania

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search