Uciążliwość odorowa

Uciążliwość odorowa z ZGO ponownie stanowi poważny problem dla mieszkańców. Zdecydowanie zwiększyła się ilość skarg: latem 2022 roku było to aż 250 skarg, a w ubiegłym roku 29 (VI-VIII). Rejestrowane są one przez mapę zgłoszeń jak i telefonicznie (tel. 986). 

Rada Osiedla w imieniu mieszkańców Lipnika nieustannie zwraca się do władz miejskich jak i ZGO o rozwiązanie problemu uciążliwości odorowej. Poniżej opis podejmowanych obecnie działań.

 

 • w siedzibie Rady Osiedla 30 czerwca odbyło się spotkanie mieszkańców i przedstawicieli ZGO, załącznik nr 1 przedstawia informację z ZGO o powodach i podjętych działaniach przekazaną podczas spotkania 

 • Prezes Zarządu ZGO Pan Wiesław Pasierbek pismem z dnia 22 września odpowiedział na wnioski składane przez RO Lipnik i Stowarzyszenie  Atmosfera  z 21 lipca i 8 września. Z jej obszerną treścią można zapoznać się poniżej [zal. 2].

 • Pismem z dnia 29 września do Z-cy Prezydenta Miasta Pana Piotra Kuci, RO Lipnik i Stowarzyszenie  Atmosfera złożyły wniosek [zal. 3] o powołanie zespołu ds. redukcji uciążliwości odorowych oraz o pogłębienie podnoszonych w korespondencji zagadnień.

 • Decyzją  Z-cy Prezydenta Miasta Pana Piotra Kuci ZESPÓŁ został powołany. Jego pierwsze spotkanie miało miejsce w dniu 13 października. Na spotkaniu poruszono między innymi zagadnienia:
  • braku skuteczności kontroli i karania nierzetelnych dostawców odpadów;
  • prawidłowości procesów oraz wrażliwych miejsc mogących powodować odór, m.in. składowisko i system odgazowania;  
  • częstotliwości odbioru odpadów i jego wpływu na destrukcyjne procesy zagniwania;
  • zawartości zanieczyszczeń obcych.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 17 listopada, będą na nim:

·       przedstawione dobre praktyki, również międzynarodowe ze strony PRE-ZERO,

·       wymagania optymalnej jakości i składu odpadów biodegradowalnych dla procesu kompostowania ze strony ZGO,

·       omówiony potencjalny zakres i możliwości przeprowadzenia pilotażu

 

Wrócimy do Państwa z kolejnymi informacjami

zał. nr 1 

2022_06_ZGO odor_Prezentacja Rada Osiedla Lipnik pobierz tutaj

zał. nr 2

2022_09_ZGO_SA przyczyny odoru odp pobierz tutaj

zał. nr 3 

2022_10_ROL_SA_UM wniosek o powolanie zespolu pobierz tutaj

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

 • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search