Projekt “Twoja firma – mostem do sukcesu”

Szanowni Mieszkańcy,

na prośbę Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej informujemy, że UM wraz z partnerem (Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) realizuje projekt pn. “Twoja firma – mostem do sukcesu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 “Promocja samozatrudnienia – konkurs” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

 

Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 30 osób (I tura naboru – 20 osób, II tura naboru - 10 osób).

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, powyżej 30 roku życia, którzy należą do min. jednej z poniższych grup:

-        osób powyżej 50 roku życia,

-        kobiet,

-        osób z niepełnosprawnościami,

-        osób długotrwale bezrobotnych,

-        osób o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do przedmiotowego Projektu, w ramach II tury naboru (10 osób) będzie trwała od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pokój 227, tel. 33 49 71 491 (Natalia Skotnicka lub Agnieszka Fołta).

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search