Błędy w sprawozdaniu prezydenta.

Na ręce wszystkich radnych Rady Miejskiej BB, złożyliśmy informację o błędach w sprawozdaniu prezydenta oraz wniosek o odrzucenie lub propozycję korekty tych zapisów. Błędne informacje zostały podane przy zadaniu „Amfiteatr w Lipniku - leśne miejsce odpoczynku i zabawy” w „opisie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego” gdzie jako powody braku możliwości realizacji podano brak prawa dysponowania gruntem oraz niewystarczające środki. 

Powszechnie znane są fakty wykluczające takie zapisy.

Dla pełnej wiedzy Radnych załączyliśmy do ich pisma dokładne informacje wskazujące na błędny zapis w sprawozdaniu. Ufamy, iż radni będący już teraz w posiadaniu wiedzy o nieprawidłowościach, nie dopuszczą się poświadczenia nieprawdy w tym dokumencie, w konsekwencji głosowania przy procedurach komisji i sesji.

Pismo skierowane do radnych: 

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search