Czy uratowanie leśniczówki nie jest w interesie Gminy?

Wg odpowiedzi z Urzędu Miejskiego zabezpiecznie obiektu leśniczówki w Lipniku nie jest w interesie społecznym, gospodarczym i ekonomicznym Gminy. Miasto nie przewiduje ewentualnego nabycia tego obiektu, tłumacząc sie brakiem takiego zapisu w Czteroletniym Planie Inwestycyjnym BB.

Wyjaśnienia te wpłynęły po złożeniu przez instytucje z Lipnika petycji do Rady Miejskiej z wnioskiem o "rewitalizację i przywrócenie funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej dla mieszkańców BB" tego miejsca.

Z ubolewaniem dowiadujemy się o takim stanowisku.

Szczególnie, że z inicjatywy właśnie Bielszczan po zwycięstwie w BO odbudowy amfiteatru w tym rejonie, oraz planów  Nadleśnictwa Bielsko, które przeznaczyło na rewitalizację dodatkowo jeszcze większe środki niż sam BO, REWITALIZACJA tego terenu jak najbardziej wydaje się zgodna z interesem całej WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW tej Gminy. 

Smuci i oburza nas fakt insynuowania, że strona społeczna doprowadziła do pogorszenia stanu obiektu. Dodatkowo pomyłki w opisie zdarzeń i podawanych dat poddają pod wątpliwość rzetelność przedstawionego stanowiska (np.: błędnie podano, że projekt odbudowy Amfitetaru został wybrany jako projekt osiedlowy i ogólnomiejski, faktycznie był to projekt tylko ogólnomiejski; błędnie podano, że umowa  użytkownia została rozwiązana w 2017 roku, faktycznie miało to miejsce w 2015 roku).

Przedstawiamy nagranie audycji w radio, w której szerzej przybliżyliśmy troskę mieszkańców o leśniczówkę. 

Posłuchaj nagrania – tutaj

Załączamy treść petycji oraz odpowiedź z UM.

 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search