Weź udział w referendum

16 kwietnia w Bielsku-Białej zostanie przeprowadzone pierwsze w historii naszego miasta referendum lokalne.
Przeprowadzone będzie w tych samach lokalach co przy wyborach powszechnych (szkoła, dom kultury) od 7:00 do 21:00.
Wykaz obwodów i ich granice dostępne są TUTAJ.
 
Mamy prawo do zdecydowania w 3 kwestiach: spalarni, in-vitro, ograniczenia ruchu samochodowego w centrum BB.
 
Szczegóły poniżej (źródło: https://bielsko-biala.pl/referendum)
To niepowtarzalna okazja, by każdy bielszczanin wyraził swoje zdanie w ważnych dla naszej "małej ojczyzny" w kwestiach.
 
Decyzją Rady Miejskiej Bielska-Białej podczas referendum będziemy odpowiadać na trzy pytania i to nasze głosy zdecydują, jakie rozwiązania zostaną w przyszłości zastosowane w mieście.
Rada Miejska ustaliła następującą treść pytań referendalnych:
 
1) Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17 c (teren byłej ciepłowni)?
 
2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?
 
3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem: autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?
 
Decyzja wskazana przez mieszkańców w referendum jest wiążąca dla władz samorządowych, przy założeniu że wypowie się minimum 30% uprawnionych .
  
Jak określono w uchwale, pod pytaniami zamieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: TAK i NIE. Oba poprzedzone zostaną kratką na postawienie znaku X - oznaczającego oddany głos.
Radni w swojej uchwale ustalili także wygląd karty do głosowania w referendum. Będzie to karta drukowana jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4 ze ściętym pod kątem 45° prawym górnym rogiem. W jej dolnej części umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. Karta zostanie opatrzona odciskami pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum oraz Rady Miejskiej Bielska-Białej.
Przygotowana zostanie również nakładka na kartę do głosowania w referendum sporządzona w alfabecie Braille'a.
 
Decydujemy w 3 sprawach. Publikujemy nieco więcej o każdym pytaniu.
 
Pytanie nr 1 dotyczy budowy spalarni.
W poniższym linku możecie pobrać informacje jakie udostępnił nam na naszą prośbę Urząd Miejski.
 
Pytanie nr 2 dotyczy dofinansowania zabiegu in-vitro.
W poniższym linku możecie pobrać informacje jakie udostępnił nam na naszą prośbę Urząd Miejski.
 
Pytanie nr 3 dotyczy uspokojenia ruchu samochodowego w centrum miasta.
W poniższym linku możecie pobrać informacje jakie udostępnił nam na naszą prośbę Urząd Miejski.
 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search