PILNA „PIĄTKA” DLA LIPNIKA

wyjazd z dzielnicy /nowe przedszkole/ przebudowa ul. Polnej/ rewitalizacja leśniczówki/ teren rekreacyjny pod Gaikami/

W dniu 15 grudnia 2017 roku Rada Osiedla Lipnik, w odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej Jarosława Klimaszewskiego, wystosowała pismo zawierające propozycje 5 inwestycji, które uważamy aktualnie za priorytetowe dla naszej dzielnicy. Pismo sformułowane zostało przede wszystkim po analizie  uwag zgłaszanych w różny sposób przez mieszkańców Lipnika.

Oczywiście potrzeb jest więcej, jednakże Przewodniczący Rady Miejskiej wyraźnie w piśmie skierowanym do RO Lipnik ograniczył liczbę możliwych postulatów do właśnie pięciu.

Należy przypomnieć, że nie są to nowe propozycje, a wskazywane władzom miasta od wielu lat m.in. we wnioskach z rocznych zebrań sprawozdawczych. Licząc na mimo wszystko tym razem, dobrą wolę urzędników miejskich i mając na względzie pewne ocieplenie relacji naszej dzielnicy z Ratuszem w ostatnich miesiącach, po przecięciu tematu planu zagospodarowania przestrzennego dla tzw. strefy przemysłowej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, przedstawiamy ową listę z krótkim uzasadnieniem każdej inwestycji.

1.     wyjazd z dzielnicy  Lipnik na ul. Krakowską (problem ulicy Podgórnej, Krzyżowej, Jastrzębiej, Ptasiej) oraz centrum Lipnika czyli tzw. Ryneczek koło Domu Kultury.

W ocenie RO na skutek zaniechań UM w trakcie budowy tzw. obwodnicy wschodniej Bielska-Białej przebiegającej przez centrum naszej dzielnicy, dotąd nie została rozwiązana kwestia właściwego, bezpiecznego połączenia Lipnika z ulicą Krakowską. Budowa obwodnicy, w 2011 roku naruszyła układ komunikacyjny ścisłego centrum Lipnika. O ile problem przejścia pod estakadą łączącego Ryneczek z Kościołem w Lipniku zostanie zapewne częściowo rozwiązany poprzez wykonanie w ramach BO na rok 2018 tzw. schodów terenowych (o co RO od lat postulowała), o tyle wciąż nie rozwiązano palącego problemu mieszkańców w/w ulic, przez które codziennie przejeżdżają setki samochodów.

2.     Przedszkole dla Lipnika.

Z uwagi na ogromny w ostatnich latach wzrost liczby mieszkańców dzielnicy narasta problem braku miejsc w jedynym na terenie działania Rady Osiedla Lipnik Przedszkolu nr 27 przy ulicy Krakowskiej 243. Przedszkole dodatkowo jest niefortunnie położone pomiędzy ruchliwą nadzwyczaj ulicą Krakowską, a terenem ZGO. Mimo deklaracji z 2016 roku z-cy prezydenta Waldemara Jędrusińskiego, że w Lipniku w ciągu dwóch lat powstanie przedszkole po raz kolejny nie widzimy takich zapisów w miejskim budżecie. A przedszkola buduje się w innych dzielnicach miasta.

3.     Przebudowa ul. Polnej łącznie z chodnikiem.

Także od wielu, wielu  lat mieszkańcy Lipnika sygnalizują konieczność gruntownego remontu ulicy Polnej. Konieczne jest poszerzenie ulicy, wyprofilowanie niebezpiecznych zakrętów, budowa przynajmniej z jednej strony chodników. W ostatnich latach ruch na ulicy Polnej w związku z budową nowych domów w tej okolicy wielce się zintensyfikował. Dodatkowo od wiosny 2018 roku przez okres około półtora roku trwać będzie przebudowa ulic Krakowskiej, co spowoduje, iż naturalnym objazdem będzie właśnie ulica Polna, wąska, pozbawiona niemalże zupełnie chodników ulica, która przebiega w tym miejscu od czasów średniowiecza. Zwoływane dotąd z inicjatywy mieszkańców 2 zebrania w naszej dzielnicy z udziałem MZD, dały tylko połowiczne i nadal niejasne rozwiązania. Ustalone tam zostały propozycje objazdu podczas remontu ul. Krakowskiej. Szczególnie trudna sytuacja będzie na ul. Polnej dla jej mieszkańców. Objazd będzie jednokierunkowy i jej mieszkańcy będą musieli objechać remontowaną ul. Krakowską, aby dowieźć np. dzieci do szkoły w Lipniku. Ruch jednokierunkowy na ul. Polnej ustalony ma być od cmentarza do ul. Krakowskiej i na tym odcinku będzie ograniczony barierkami chodnik, tym samym reszta chodnika pozostaje już tylko na jeden kierunek. Ze względu na brak podbudowy nie można (na szczęście) wpuścić na Polną samochodów ciężarowych.

4.Uruchomienie procesu uratowania zabytku sztuki snycerskiej obiektu drewnianego przy ul. Polnej 216  w Lipniku - czyli naszej Leśniczówki.

Ten unikatowy na skalę europejską obiekt jest własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Bielsko. Dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Lipnik i harcerzy, obiekt od 2005 do 2015 roku ratowano od całkowitej degradacji. Pomimo, iż budynek ten był przed II Wojną Światową elementem Lasu Miejskiego (teren rekreacyjny na miarę tzw. Cygańskiego Lasu po drugiej stronie rzeki Białej)  miasta Biała, został samorządowi po wojnie odebrany i powoli niszczał, podobnie jak elementy infrastruktury Lasu Miejskiego, w tym amfiteatr. Jednym z głównych celów działania RO jest rewitalizacja nie tylko Amfiteatru (co ufamy, iż będzie miało miejsce w 2018 roku), ale i całego terenu dawnego Lasu Miejskiego, aby stał się znów terenem wypoczynku, rekreacji mieszkańców naszej części miasta, a jednocześnie bramą otwierającą Bielsko-Białą na Beskid Mały. Sprzyjają temu ostatnie inwestycje Nadleśnictwa Bielsko na tym terenie - utworzone drogi, które mogą z powodzeniem stać się również szlakami turystycznymi czy trasami rowerowymi, a w zimie trasami narciarstwa biegowego. 

5. Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego "Pod Gaikami" w zaplecze (szatnia, magazynek na sprzęt, sanitariaty), monitoring i oświetlenie.

Dzięki czemu obiekt mógłby być wykorzystywany kilka godzin dłużej, a w sezonie zimowym możliwy byłby montaż lodowiska. Powstanie tego atrakcyjnego terenu tak bardzo oczekiwanego możemy zawdzięczać od początku do końca aktywności i zaangażowaniu samych mieszkańców w projekty Budżetu Obywatelskiego. Teren ten jest bardzo intensywnie wykorzystywany i widać, że rozbudowa zaplecza, a szczególnie oświetlenie i monitoring mogłyby pozwolić na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie tej inwestycji przez jeszcze większą ilość dzieci, sportowców czy całych rodzin. Mamy nadzieję na to, że znajdą się stosowne środki w budżecie miasta, gdyż zarówno użytkownicy jak i zarządcy boiska z pewnością dobrze wykorzystają możliwości rozwojowe tego terenu.

Więcej o działaniach podjętych przez RO w ww zagadnieniach można poczytać w stosownych zakładkach na naszej stronie w dziale Inicjatywy.

Jednocześnie zachęcamy do wyrażenia Waszej opinii i komentowania „Pilnej PIĄTKI” na FB/RadaOsiedlaLipnik. 

logo ro lipnik white

Dane kontaktowe

Rada Osiedla Lipnik

Bielsko-Biała, ul. Podgórna 29

  • dummy ro.lipnik@gmail.com

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeżeli chcesz być na bieżąco informowany o nowościach.

Search